ufemat website

Kwaliteitscharter

Deel I.

Wat verwacht de Feproma-leverancier van de Fema-Handelaar?

 • Ethisch handelen
 • Instemmen met lange termijn partnerschap (overleg)
 • Trouw aan de Feproma-leveranciers
 • Financieel draagvlak bezitten en voldoende middelen bezitten om zijn ‘schakelfunctie’ naar behoren te vervullen.
 • Actieve marketing uitoefenen (promotie, publiciteit, ...)
 • Commerciële vaardigheden in huis hebben
 • Over een ruim en voldoende assortiment beschikken
 • Juiste prijsvorming
 • Logistieke uitrusting
 • Correcte betalingen
 • Marktgegevens verstrekken
 • Medewerking aan de lancering van nieuwe producten en technieken
 • Mede ontwikkelen van methodes voor kwaliteitsverbeteringen
 • Mee instapppen in de informatica-ontwikkelingen
 • Permanente vormingsprogramma’s volgen
 • Aangesloten zijn bij Fema
 • Na-leveringszorg

Deel II.

Wat verwacht een Fema-Handelaar van de Feproma-leverancier?

 • Ethisch handelen
 • Pro-actieve commerciële politiek voeren t.v.v. de bouwhandel
 • Coherente en transparante prijzenpolitiek voeren.
 • Binnen het distributiekanaal kiezen voor professionele handelaren
 • Geen rechtstreekse leveringen (tenzij specifieke producten en toepassingen en na overleg)
 • Bij verkoop via de handel geen rechtstreekse rabatten of commissielonen aan aannemers, promotoren en particulieren toestaan.
 • Vergoeding van de bouwhandelaar in functie van de door hem geleverde dienstverlening.
 • Duidelijke afspraken maken m.b.t. logistiek en diensten.
 • Marketingondersteuning
 • Ondersteuning van productenkennis
 • Leveren van kwaliteitsproducten en ontwikkeling van nieuwe producten en systemen.
 • Correcte en vlugge behandeling van klachten
 • Na-leveringszorg

Deel III.

Wat kunnen de klanten van een Fema-Handelaar verwachten?

 • Ethisch handelen
 • Professionele benadering
 • Efficiënte dienstverlening
 • Verkoop van kwaliteits- en merkproducten, indien bestaande, met BENOR-label of Technische Goedkeuring
 • Voldoende voorraad
 • Uitgebreid technisch advies verstrekken over producten en toepassingen
 • Juiste en competitieve prijs
 • Just in time leveringen
 • Verantwoorde betalingsvoorwaarden
 • Correcte behandeling van prijsaanvragen
 • Goed uitgeruste toonzaal
 • Correcte afhandeling van klachten
 • Na-leveringszorg