Chiffre d'affaires Matériaux de Construction

Chiffres juillet 2022Chiffre d'affaires dec 2021

 

Resultaten maandeljkse enquête betreffende het verloop van de omzet van de handel in bouwmaterialen