Wat staat er precies in het charter?

Deel I.

Wat verwacht de Feproma-leverancier van de Fema-Handelaar?


Deel II.

Wat verwacht een Fema-Handelaar van de Feproma-leverancier?


Deel III.

Wat kunnen de klanten van een Fema-Handelaar verwachten?