ufemat website

Partners

De directe partner van een handelaar in bouwmaterialen is de fabrikant van bouwmaterialen.

De FeMa-handelaar is van mening dat talrijke contacten tussen producenten en invoerders van bouwmaterialen enerzijds en handelaren in bouwmaterialen anderzijds moeten leiden tot een beter begrijpen van hun wederzijdse en respectievelijke belangen.

De Feproma-leverancier is de fabrikant die de samenwerking tussen de handel en de industrie wenst te versterken en een commerciële sfeer wil scheppen, doordrongen van sereniteit en wederzijds vertrouwen. Het gaat hier vanzelfsprekend over een bilaterale actie met een bilaterale verbintenis.