Toetredende leden

Derden die een band hebben met FeMa en die de vereniging in haar werking wenst te betrekken, kunnen als toegetreden lid van de vereniging worden beschouwd.

Over de aanvaarding van deze (rechts)personen als toegetreden lid wordt beslist door het Directiecomité met gewone meerderheid van stemmen.

Om toegetreden lid te worden, dienen de volgende voorwaarden te worden vervuld:

  • voorgesteld worden door ten minste twee effectieve leden;
  • een jaarlijkse bijdrage betalen, die maximaal tienduizend euro kan bedragen en wordt vastgesteld door het Directiecomité;
  • minstens één maal per jaar een activiteit van onderhavige vereniging bijwonen.

Het Directiecomité kan de toegetreden leden uitnodigen op haar activiteiten en op de algemene vergaderingen, waarbij zij een raadgevende stem hebben. Informatiebladen en nieuwsbrieven kunnen hen toegestuurd worden.

Artikel 8 van de Statuten van FeMa v.z.w.

federalefederale
LiantisLiantis
PraxisPraxis
dafdaf
DistricentralDistricentral
AtriumAtrium
ScaldexScaldex
BRNBRN
Rhenus LogisticsRhenus Logistics
MotracMotrac
Port BrusselsPort Brussels
Belgian Air TravelBelgian Air Travel
sbmsbm
OrganiOrgani
FlexCreditFlexCredit